IV PLEBISCYT „O NAGRODĘ SPOŁECZNO-KULTURALNEGO TOWARZYSTWA SĄDECZANIN”

Kapituła Nagrody Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa “Sądeczanin”, rozpatrując szczegółowo wszystkie zgłoszenia, ustaliła listę kandydatów w czwartym już Plebiscycie o Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” Nauczycielski Chór GAUDE z naszej gminy jest na liście kandydatów. ODDAJ swój GŁOS na Chór GAUDE !!!

W Plebiscycie głosować na Chór GAUDE można na trzy sposoby: 

1. wysyłając SMS (koszt 1,23 zł brutto) na numer 7168 o treści: SKT.17

2. wypełniając formularz elektroniczny można to zrobić poprzez kliknięcie w LINKU

3. wrzucając lub wysyłając wypełniony kupon (biuro: ul. Barbackiego 57, Nowy Sącz) – KUPON DO POBRANIA TUTAJ

*Jedna osoba głosująca może oddawać głos w dwóch kategoriach w trzech systemach głosowania: SMS, formularz elektroniczny, kupon.

Chór „Gaude” powstał w 2011 roku z inicjatywy Dyrektora GZEAS  Pani Danuty Suder. Dyrygentem chóru od samego początku jest Pan Mirosław Ogorzałek nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Cieniawie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąclowej. Niemal od początku istnienia chór współpracuje z Panią Urszulą Rojek solistką operetkową, prowadzącą międzynarodową działalność artystyczną.

Chór „Gaude” to czterogłosowy zespół mieszany. Tworzą go dyrektorzy i nauczyciele uczący w szkołach Gminy Grybów. Nazwa zespołu ma podkreślać radość przeżywania sztuki, radość wspólnych spotkań, radość obdarowywania harmonią dźwięków, pięknem pieśni.
W repertuarze chóru znajduje się muzyka sakralna, kolędy i pastorałki, pieśni patriotyczne, niepodległościowe.
Chór wykonuje też pieśni dawne (Psalmy Gomółki), dzieła mistrzów, ludowe oraz współczesne.

Chór opiera swoją działalność na pracy społecznej. Podejmuje społeczno-wychowawczą działalność wśród młodego pokolenia, przed którym występuje. Uświetnia i inicjuje koncerty  na terenie Gminy z okazji rocznic państwowych  (obchody Święta 3 Maja, Odzyskania przez Polskę Niepodległości).  Uświetnia uroczystości szkolne: 120 – lecie Szkoły w Siołkowej, 120-lecie Szkoły w Polnej, 175-lecie Szkoły w Ptaszkowej, nadanie imienia Gimnazjum  w_Siołkowej i Stróżach. Organizuje koncerty charytatywne na rzecz misji, w których pracują pochodzący z_Sądecczyzny misjonarze: 2015 rok luty na rzecz Gruzji – zebrano 8 500 zł, w grudniu na rzecz Misji w Czadzie – zebrano 11 470 zł i 50 euro. Uświetnia liczne uroczystości kościelne. Włącza się w realizację programów muzycznych: Koncert Papieski, „Ora et Labora” w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Promuje, polską , sądecką kulturę za granicą : koncerty w Chateau Thierry,  Metz  oraz w Wiedniu gdzie chór „Gaude” został odznaczony Medalem Towarzystwa Kultury Szlacheckiej ”Sarmatia Ars Benziniensis”.

Każdy występ nauczycielskiego chóru jest wielką atrakcją artystyczną oraz lekcją szacunku do tradycji, kultury naszego regionu. Bezinteresowne zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli, którzy po całym dniu zajęć spotykają się na próbach jest pozytywnym przykładem dla młodego pokolenia. Występy chóru wśród Polonii przyczyniają się do popularyzacji i promocji polskiej kultury i tradycji. Chór „Gaude” czuje się bardzo związany ze środowiskiem lokalnym , dlatego chętnie i często bierze udział w uroczystościach organizowanych na terenie Gminy Grybów, powiatu nowosądeckiego, jak również jest ich animatorem.

Źródło: http://www.gminagrybow.pl