Zbiórka dla pogorzelców – sprawozdanie

W ubiegłą niedzielę zakończyła się zbiórka dla poszkodowanych rodzin, które utraciły swój dobytek wskutek pożarów.

W imieniu sołtysa, radnych, strażaków, księdza proboszcza oraz wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji zbiórki pragniemy poinformować, że zostało zebranych 40.841,08 PLN (czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i osiem groszy) i 15 EUR (piętnaście euro).

Z czego:

  • zbiórka przy kościele parafialnym (14 041,08 PLN + 15 EUR),
  • zbiórka po wsi (26 800 PLN).

Zebrane środki zostały podzielone adekwatnie do strat poniesionych przez pogorzelców przy wspólnym porozumieniu z nimi.

Poszkodowane rodziny pragną serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom oraz organizatorom zbiórki, szczególnie wójtowi, sołtysowi, radnym, strażakom, księdzu proboszczowi Ryszardowi, księdzu Januszowi i dzieciom, które zbierały ofiary przy kościele.


Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.

~Jan Paweł II

 

W ostatnim czasie w naszej wsi wiele rodzin spotkało nieszczęście. Powyższa zbiórka, modlitwa oraz wzajemne wsparcie to dowody na to, że potrafimy być wspólnotą. Potrafimy zapomnieć o wewnętrznych sporach i bezinteresownie nieść pomoc bliskim. Zanim znów pochłonie nas rutyna i codzienne obowiązki… nie zapomnijmy, że warto pomagać.