Programy wyborcze kandydatów na sołtysa

Do rozpoczęcia głosowania już tylko kilka dni, więc najwyższa pora na zaprezentowanie kandydatów na sołtysa naszej wsi.

Przypomnijmy! Zarejestrowano 3 kandydatów na sołtysa i aż 14 kandydatów na członków rady sołeckiej. Wybory odbędą się w niedzielę 29 września 2019 roku. Głosować można w godzinach 7:00 do 15:00 w budynku przedszkola (Warsztatu Terapii Zajęciowej). Nie zapomnijcie o zabraniu dowodów osobistych. Głosować można tylko na jednego kandydata na sołtysa oraz do siedmiu (maksymalnie) kandydatów na członka rady sołeckiej.

Kandydaci na sołtysa:

 • BARAN Daniel
 • OBRZUT Antoni
 • OBRZUT Paweł

Kandydaci do rady sołeckiej:

 • BOCHENEK Krzysztof
 • FRĄCZEK Piotr
 • GŁÓWCZYK Stanisław
 • GRUCA Edward
 • GRYBOŚ Jan
 • KROK Janusz
 • KROK Paweł
 • OBRZUT Andrzej
 • OBRZUT Wiktor
 • OGORZAŁEK Grzegorz
 • RADZIK Jakub
 • RODAK Jan
 • ROMANEK Alicja
 • SZCZEPANIK Franciszek

Niestety! Swój program / ofertę wyborczą dostarczył nam tylko jeden z trzech kandydatów – Pan Antoni Obrzut. Poniżej prezentujemy jego słowo. Jeżeli pozostali kandydaci zmieniliby swoje zdanie wciąż czekamy (treści można przekazać na FB lub mailowo jkradzik@gmail.com).

SZANOWNI MIESZKAŃCY SIOŁKOWEJ!

Dobiega końca kadencja sołtysów w gminie Grybów trwająca od 2015 do 2019 roku. Pragnę Państwu przedstawić skrótowo osiągnięcia naszego sołectwa w tej kadencji.

Wykonując obowiązki sołtysa współpracowałem z radnymi Janem Radzikiem ówczesnym Przewodniczącym Rady Gminy,  Piotrem Fydą, Radą Sołecką, Strażą, Orkiestrą, Chórem, Szkołą, KGW oraz Parafią. Od wielu lat priorytetem sołectwa są drogi więc zajmowałem się  remontami, bieżącym utrzymaniem oraz utwardzaniem nawierzchni. W tej kadencji oprócz w/w zadań wykonaliśmy 6,5 kilometra nawierzchni betonowych. W miejscach o słabej widoczności zamontowane są lustra co poprawia bezpieczeństwo przejazdu. Z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonaliśmy sieć wodociągową w przysiółku  Pańskie, Strzylawki, Osików . Projektujemy przysiółek pod Matelanką, po wykonaniu tej sieci cała wieś będzie zwodociągowana. Dbaliśmy również o mienie komunalne sołectwa. Na budynku szkoły został pomalowany dach, wymienione okna, wyremontowana sala gimnastyczna a młodzież doczekała się nowoczesnego boiska sportowego oświetlonego ze sztuczną nawierzchnią. Wyremontowany został obiekt remizy oraz plac przed remizą. Wnętrze po remoncie prezentuje się nowocześnie, a kuchnia została profesjonalnie wyposażona. Obecnie remontowany będzie garaż. Przeprowadziliśmy remont Pomnika przy Matelance upamiętniający rodziny Wątróbskich i Baranów rozstrzelanych podczas II wojny światowej. Zrobiliśmy termomodernizację budynku przedszkola i nową elewację. Wyremontowaliśmy wnętrze Domu Kultury i  pomieszczenie dla KGW. W wyniku kilkuletnich starań przebudowany został most na Siołkówce co zdecydowanie zwiększyło bezpieczeństwo przechodzących po nim pieszych. W ubiegłym roku wybrukowany został parking przy Domu Kultury na którym posadowiona jest figura Św. Józefa oraz tablica upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodległości. Co roku organizowaliśmy Dzień Seniora dla osób starszych. Przy współpracy z radnym Piotrem Fyda strażakami oraz innych mieszkańców co roku ubieramy ołtarz na św. Bożego Ciała. Po uregulowaniu spraw własnościowych od tego roku będzie odprawiana Msza Św. przy krzyżu na Wojciechowej Górze. W najbliższym czasie zostanie wybudowany chodnik od sklepu do krzyżówki na Folwark. Dzięki dużemu naszemu zaangażowaniu po 3-letniej trudnej pracy ukończony został projekt kanalizacji i czeka na realizacje.

Podczas zebrania rady sołeckiej ustaliliśmy, że w celu realizacji wielu przedsięwzięć zaplanowanych  w sołectwie kandyduję na sołtysa. Ocena mojej działalności należy do Państwa. Jeżeli jest pozytywna i akceptujecie Państwo moją kandydaturę to proszę o poparcie.

Założenia na następną kadencje : -bieżące utrzymanie dróg budowa nowych, -kanalizacja, wykonanie sieci, -wybudowanie  placu zabaw dla dzieci za remizą OSP, / priorytet/ -wspieranie inicjatyw młodzieży  kulturalnych i sportowych.           
        
Z wyrazami szacunku
Antoni Obrzut