Sprawa budowy wieży sieci komórkowej na Matelance

W związku z dużym zainteresowaniem sprawą budowy wieży sieci komórkowej chcieliśmy przekazać o kilku sprawach.

Sprawa została poruszona na sesji przez radnego Jana Radzika, następnie sołtys zorganizował spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców w domu kultury. Na dzień dzisiejszy starosta powiatowy wstrzymał decyzję na budowę masztu ze względu na brak uregulowania spraw spadkowych sąsiednich działek.

W najbliższym czasie (11.10.2019 godzina 17:30) odbędzie się spotkanie w planowanym miejscu budowy wieży (na Matelance) na temat budowy wieży sieci komórkowej z Gazetą Krakowską.