Pierwsze Grybowskie Polaków Rozmowy – Siołkowa 2016

Grybowskie Polaków Rozmowy – pod takim hasłem w Domu Kultury w Siołkowej odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców z trenu miasta i Gminy Grybów.

Impreza ta miała na celu pokazać jak wyglądało i toczyło się dawniej życie na wsi oraz przypomnienie postaci płk. Wojciecha Fydy, który urodził się w Siołkowej. Spotkanie zorganizowane było z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Sądeczanin (oddział Grybów).

Program pierwszego spotkania był obszerny:

  • Na początku spotkania gospodarz wsi Antoni Obrzut przywitał wszystkich zaproszonych gości,
  • Następnie ks. proboszcz Ryszard Sorota dokonał poświęcenia odnowionego Domu Kultury.
  • Chór męski Siołkowianie swoim śpiewem uświetnił uroczystość.
  • Po występie chóru Jan Radzik przeprowadził dyskusję z Antonim Motyką, Józefem Fydą, Czesławą Totoś, Jolantą Dróżdż i Antonim Obrzutem pytając jak wyglądała dawnej wieś, jakie były zwyczaje i jak w ostatnich latach zmieniło się życie na wsi.
  • Na zakończenie spotkania wystąpił zespół Synkopa, który przedstawił postać płk. Wojciecha Fydy.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za przybycie i pomoc w zorganizowaniu spotkania. Gorące podziękowanie pragnę złożyć Panu Janowi Radzikowi, który był pomysłodawcą i inicjatorem spotkania.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie zalążkiem dalszych imprez o charakterze historycznym, patriotycznym i kulturalnym.

Fotografie ze spotkania:

Fotografie archiwalne: