Sądeczanin Roku 2016

Jan Radzik – kandydat do tytułu “Sądeczanin Roku 2016”

 Jan Radzik nominowany do plebiscytu “Sądeczanin Roku 2016″

Od urodzenia mieszka w Siołkowej żonaty (żona Agata), czworo dzieci pracuje zawodowo i prowadzi małe gospodarstwo rolne. Od 1990 roku Radny Gminy Grybów, jedenaście lat był w zarządzie gminy, osiem lat wiceprzewodniczącym, a od sześciu lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Przez te wszystkie lata wspólnie z wójtem, radnymi, sołtysami, pracownikami gminy z wielkim zaangażowaniem pracuje dla dobra i rozwoju ziemi grybowskiej. Mieszkańcy Siołkowej siódmy raz obdarzyli Go wielkim zaufaniem wybierając na Radnego Gminy. Rzetelna i solidna współpraca z sołtysem i mieszkańcami przyczyniła się do rozwoju wsi, budowy dróg, wodociągu, chodników, remontu i rozbudowy szkoły, remizy i domu kultury. Dążył do powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej i przedszkola. Bardzo bliskie Jego sercu jest życie kulturowe naszego regionu za jego staraniem działa Koło Gospodyń
Wiejskich, dba o chór, orkiestrę, straż, działalność oświatową i sportową. Jest organizatorem wielu imprez na terenie naszej gminy. Z Jego inicjatywy wybudowano Kościół w Siołkowej, kierował i nadzorował całą budowę, a obecnie jest opiekunem tej świątyni. Od 12 lat jest Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

Pomimo wielu obowiązków zasiada i pracuje w Zarządzie SKT Sądeczanin w Nowym Sączu. Dwa lata temu  dzięki staraniom  powstało Koło Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin w Grybowie, które obejmuje miasto i gminę Grybów. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Zjazdu Mieszkańców Ziemi Grybowskiej. Pierwszy zjazd odbył się w Siołkowej, a drugi w Kąclowej. W  zeszłym roku zorganizował spotkanie mieszkańców ziemi grybowskiej pod nazwą Grybowskie Polaków Rozmowy.

 


Prosimy państwa o oddanie głosu na Jana Radzika jest to wielki zaszczyt i promocja naszego regionu, że osoba z naszej społeczności została nominowana do tytułu “Sądeczanin Roku 2016”.

 W plebiscycie Sądeczanin Roku można oddać głos trzykrotnie: 

  • Pierwszy sposób to wysłanie  SMS o treści SR.12 pod nr 7268 (koszt 2,46 zł brutto).
  • Drugi (darmowy) to wypełnienie formularza przez internet ->> Kliknij tutaj!
  • Trzeci wypełnić kupon z miesięcznika Sądeczanin.