Budujemy pomnik Świętego Józefa – ważne ogłoszenie

Święty Józef jest opiekunem rodzin, małżonków, ojców i sierot. Jest też patronem rzemieślników, drwali i cieśli. Nasi ojcowie z Siołkowej od wielu lat powierzali i nadal powierzają swoje życie i rodziny świętemu Józefowi.

Kilka lat temu zrodziła się myśl aby w centrum naszej wsi umieścić figurę świętego Józefa. Ojciec święty Franciszek na prośbę biskupów ustanowił rok 2018, rokiem świętego Józefa dla sanktuarium w Kaliszu i całej Ojczyzny, dlatego chcemy w tym roku zrealizować to dzieło. Figura świętego Józefa jest już wykonywana w Krakowie. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości obok tej figury pragniemy umiejscowić tablicę upamiętniającą naszych rodaków, którzy swoje życie poświęcili naszej Ojczyźnie. Poświęcenie figury i tablicy jest planowane na 10 XI 2018 r.

Od tego tygodnia będą zbierane ofiary na ten cel. Włączmy się wszyscy w to dzieło!