Poświęcenie figury św. Józefa + akademia patriotyczna

10 listopada odbyło się poświęcenie figury świętego Józefa oraz tablicy upamiętniającej mieszkańców Siołkowej, którzy swoje życie oddali Ojczyźnie.

Poświęcenia dokonał proboszcz naszej parafii, ksiądz kustosz Ryszard Sorota.

Po odprawionej Mszy Świętej w Domu Kultury uczniowie ZSP w Siołkowej zaprezentowali przybyłym gościom montaż słowno-muzyczny nawiązujący do 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło. Dziękujemy szczególnie ofiarodawcom, księdzu proboszczowi, sołtysowi Antoniemu Obrzutowi, radnemu Piotrowi Fydzie, uczniom i dyrekcji ZSP, strażakom, KGW oraz Orkiestrze Dętej.

Pomnik powstał dzięki inicjatywie i staraniom przewodniczącego Rady Gminy Grybów Jana Radzika – dziękujemy!

Święty Józefie oręduj za nami!