[Zaproszenie] III HAWK Armwrestling Tournament

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w III HAWK Armwrestling Tournament, który odbędzie się 10 sierpnia.

Termin i lokalizacja

10 sierpnia 2019 start o godz. 11:00

Plan:

 • 11:00 – 11:45 zapisy
 • 11:45 – 12:00 instruktaż Sędziów FAP
 • 12:10 – 16:00 eliminacje + półfinały
 • 16:05 – 16:45 finały
 • 16:50 – 17:00 dekoracje

Miejsce:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej (Szkoła w Siołkowej) Pl 33-300, Siołkowa 300.

Zasady

 • Rywalizacja wg zasad: Federacji Armwrestling Polska (FAP).
 • Tylko osoby pełnoletnie!
 • Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości
 • Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących
 • Turniej w systemie do dwóch przegranych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas turnieju, obowiązkowo trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Informacje dot. RODO zamieszczone na końcu niniejszego wpisu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych (wraz z wizerunkami uczestników) zarejestrowanych podczas turnieju w celach informacyjno -promocyjnych.

Wpisowe

 • 10 PLN (wpisowy dotyczy każdego startującego zawodnika)

Organizator

Stanisław Jarząb Tel 697640604

Patroni

Nocleg

Nocleg (jeśli by ktoś potrzebował) → CSZ Ptaszkowa, PL 33-300 Ptaszkowa, Ptaszkowa 883. Tel. 694 413 860, 18 415 70 35.

Kategorie wagowe

Mężczyźni ręką prawą (zawodowcy): 63 kg ,70 kg , 78 kg, 86 kg, 95 kg, 105kg, +105kg, Open.

Mężczyźni ręką prawą (amatorzy*): 78kg, 86kg, 95kg, +95kg.

Kobiety ręką prawa: Open.

Kierowcy Ciężarówki** ręką prawą: Open.

Kategoria finałowa

Zwycięzcy poszczególnych kategorii trafiają do kategorii finałowej. Zwycięzca kategorii finałowej otrzymuje miano najsilniejszego zawodnika III HAWK Armwrestling Tournament

*amatorzy – za amatora uważa się osobę która nie brała udziału w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polskim dla zawodowców w armwrestlingu, obcokrajowcy nie mogą startować w tej kategorii z powodu braku możliwości weryfikacji ich statusu

**kierowcy ciężarówki – osoby posiadające wpis 95 w prawie jazdy, aktywne zawodowo, jeden wydruk z ostatniego miesiąca do weryfikacji

RODO

Informacja dla zawodników, I osób obsługujących zawody: III HAWK Armwretling Tournament

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie „Jarząb ARM Wrestler Kierowca Ciężarówki” z siedzibą w Siołkowa 33-330, ul. siołkowa12 w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej oraz realizacji zawodów sportowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu realizacja zawodów sportowych, dla celów rachunkowych i podatkowych oraz w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do zawodów/ imprezy. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.

Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów mogą być powierzone Federacji Armwrestling Polska (FAP). Twoje dane mogą być również powierzone organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki, zdjęcia z zawodów lub przekaz obrazu na żywo.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.