Przyjdź na II spotkanie Klubu Dobrej Myśli!

Przyjdź na II spotkanie Klubu Dobrej Myśli!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu Klubu Dobrej Myśli.
Odbędzie się ono w Domu Kultury w Siołkowej dnia 12 maja (ten piątek) o godzinie 19.
Spotkanie rozpoczniemy emisją animowanego filmu przedstawiającego historię Polski.
Następnie ksiądz Ryszard Stasik przybliży nam temat “Liberalizm w teorii i działaniu”.
Później przejdziemy do części, gdzie wszyscy będziemy mogli zadać sobie wzajemnie pytania i
przeprowadzić otwartą dyskusję przy kawie i ciastku.
(Kliknij by dowiedzieć się co to Klub Dobrej Myśli)

Liberalizm w teorii i w działaniu

1.Trzeba pamiętać, że styl życia społecznego zależy od sterującej nim myśli filozoficznej. Tak się składa, że obecny bieg wydarzeń jest myślą liberalną.
2.Liberalizm zrodził się z filozofii Platona, filozofii epikurejskiej i gnozy. Kolejnym źródłem liberalizmu jest filozofia Kartezjusza.
3.Praktyczny liberalizm to owoc rewolucji francuskiej, która głosiła zasadę, że trzeba ukształtować nowego człowieka wyzwolonego od Chrystusa czyli liberalnego, gdzie wolność jednostki jest ponad wszystko.
Z pojęcia liberalizmu wynika:
a.nowa definicja państwa jako grupy interesów, a nie wspólnota obywateli,
b.kult demokracji, która zastępuje religię,
c.bezwzględna wolność, która zakłada odrzucenie wszelkich nakazów moralnych,
Praktyczne skutki myśli liberalnej:
-ciało to instrument przyjemności,
-nadrzędne znaczenie seksu jako źródła szczęścia człowieka,
-pełny luz moralny prowadzi do ruchów LGBT i im podobnych,
-pojawienie się pojęcia ,,państwa prawa”,
-zmieniona definicja sumienia,
6.Największym wrogiem liberalizmu jest Kościół katolicki, który trzeba złamać, lub przynajmniej spychać na margines życia.
7.Najniebezpieczniejsze następstwo liberalizmu to zmiana zasad wychowania / tolerancja, wolność i swoboda, marginalizacja religii jako prywatnej sfery człowieka.