Poszkodowani z Siołkowej podczas wojny

Zachęcamy do zapoznania się z listą poszkodowanych i odczytania wiadomości od autora, Jana Zięby.

Gorąco dziękujemy za czas poświęcony badaniu tego zaganienia.
Zachęcamy także do pobrania dokumentu StratyzSiołkowej.xls

Wykaz, który przesyłam, jest na pewno niepełny. W miarę pogarszania się sytuacji na froncie wykazy były tworzone z opóźnieniem, a wiele nazwisk w nich się nie znalazło. Nie ma tu także tych, którzy wrócili z wojny żywi, zdrowi i bez ran.
Ponadto może niektórzy żołnierze z Siołkowej mieli podane jako miejsce urodzenia tylko Grybów, więc ich tu nie zamieściłem. Niekiedy nazwy miejscowości zostały przekręcone. Np. Święs Piotr urodził się, jak napisano, w „Salkowej”. Może chodzi o Siołkową, a może np. o Falkową? Podobnie mogą być przekręcone niektóre nazwiska. Przy wielu nazwiskach nie ma miejsca urodzenia, a mimo że nazwisko brzmi bardzo swojsko, nie można go ująć w tej liście.
Gruca Jan występuje dwa razy. Jego nazwisko wykazano w 1915 roku jako rannego i w 1917 jako jeńca wywiezionego do Ufy.
Mam prośbę. Gdyby ktoś rozpoznał dane swojego przodka i odezwał się do Pana dodając jakieś szczegóły albo zdjęcia, listy itp., bardzo proszę o informację. Warto w ten sposób poszerzyć wiedzę i utrwalić pamięć o ludziach, którzy dawno odeszli.
Szerzej o pierwszej wojnie pisałem w Kurierze Grybowskim.
Załączam karty tytułowe różnych spisów strat.
Pozdrawiam
J.Zięba

 

Pobierz plik Microsoft Excel z listą poszkodowanych z Siołkowej
>>>LINK<<<

Imiona i nazwiska:

Nazwisko Imię
Blicharz Piotr
Brandstetter Koloman
Dudzik Wincenty
Flink Beniamin
Główczyk Jan
Gruca Jan
Gruca Jan
Grybel Stanisław
Hotlarz Dominik
Hotloś Józef
Igielski Antoni
Igielski Ludwik
Janusz Józef
Kantor Stefan
Lichoń Antoni
Liszka Stanisław
Nalepa Józef
Nawalany Władysław
Obrzud Andrzej
Obrzut Karol
Obrzut Michał
Obrzut Władysław
Obrzut Konstanty
Obrzut Józef
Ozarko Łukasz
Paciorek Marcin
Pękala Antoni
Radzik Ferdynand
Rodak Leon
Rodak Jan
Romańczyk Karol
Rybczyk Franciszek
Skraba Walenty
Stec Jan
Święs Józef
Święs Piotr
Tokarz Mikołaj
Wajtowicz Józef
Waląg Wincenty
Witek Jan
Witek Józef

 

http://siolkowa.pl/wp-content/uploads/2017/06/Straty-z-Sio%C5%82kowej.xls