Kolejne parafie pomagają Agnieszce

Kolejne parafie włączyły się w zbiórkę środków dla chorej Agnieszki.
Dziękujemy serdecznie Pani Marzenie Szyszce i całej parafii w Binczarowej oraz Panu Stanisławowi Migaczowi wraz z parafią w Cieniawie za zorganizowaną zbiórkę i wszystkie zebrane środki.

Agnieszka wspólnie z rodziną serdecznie dziękują za pomoc.

Link do zbiórki w internecie wraz z szerokim opisem -> https://www.uratujecie.pl/potrzebujacy/Agnieszka